011_483-2018_08_24-vidkryttya_muzeyu_suchasnogo_ukrayinskogo_mystectva_im_korsakiv-luck